02:51 - 21 Jan 2020 (Tue)
Iceland - Cup
September 14, 2019
FT
Vikingur Reykjavik
FH Hafnarfjordur